Επωνυμία

EMBNEUSYS ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος

EMBNEUSYS

Α.Φ.Μ.

801031191

Διεύθυνση

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 154, ΤΚ: 54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεφάλαιο

800,00

Ονοματεπώνυμο Εταίρων

1) ΑΔΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με ποσοστό 25%
2) ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσοστό 25%
3) ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με ποσοστό 50%

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή

ΦΟΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μέλος της Δράσης "Elevating Greek Startups against COVID-19"